Eines per la teva marca personal

La marca personal te tantes vessants com el món professional i els espais digitals. I ens ofereix tantes possibilitats com estiguem disposats a treballar.
Construir Marca Personal / Personal Branding
 Val la penar tenir aquestes plataformes a mà com eines per canalitzar la nostra energia: